نرم افزار صدور بارنامه بیتا

دانلود نرم افزار معاملات فصلی دارایی:

پیشینه:

 • شركتهاي حمل و نقل سراسر كشور بعد از صدور بارنامه توسط نرم افزار صدور بارنامه بیتا، اقدام به چاپ و تحويل يك نسخه از آن به راننده جهت حمل كالا مي نمايند
 • اطلاعات بارنامه فقط در محل شركت موجود بوده و ساير عناصر ذيربط مانند شركتهاي بيمه، سازمان حمل و نقل، دارايي و صاحبان كالا هيچگونه دسترسي آني به اطلاعات مورد نياز خود ندارند
 • شركتهاي حمل و نقل مستقر در پايانه ها يا ساير نقاط كشور نيز كه داراي تعدد دفاتر مي باشند هيچگونه آمار بروز از حجم كالاهاي ارسالي، مبلغ كل كرايه دريافتي، نحوه توزيع فرستندگان و گيرندگان كالا از دفاتر زير مجموعه خود را ندارند
 • هيچگونه آمار بروزي از كاركرد رانندگان و وسايل نقليه سراسر كشور در طول سال نيز وجود ندارد
 • مغايرت در حق بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بر روي بارنامه و گزارشات ارسالي به شركتهاي بيمه بدليل بروز نبودن اطلاعات

مسائل و مشكلات سيستم موجود:

 • مديريت پيچيده و تعدد منابع درگير
 • هزينه بر بودن ارسال و توزيع بارنامه به صورت دستي يا استفاده از ديسكت
 • امنيت پايين و عدم دقت در اطلاعات به صورت دستي
 • عدم دسترسي متمركز به اطلاعات بروز كالاها، رانندگان و ناوگان
 • محدوديت كاربرد و انعطاف به منظور دريافت آمار مالي و بيمه اي بروز

امكانات:

 • قابليت ارسال بارنامه ها از مبدا صدور با اتصال به اينترنت در حداقل زمان
 • قابليت اتصال به نرم افزار صدور بارنامه موجود در شركتهاي حمل و نقل
 • قابليت استعلام و چاپ بارنامه از طريق اينترنت
 • ارائه انواع گزارشات آماري مانند كاركرد، حق بيمه و ماليات پرداختي
 • مشاهده كليه بارنامه هاي صادره توسط هر شركت
 • امكان تعريف سطوح دسترسي و كاربري مختلف در سامانه
 • ارسال اطلاعات با ضريب امنيتي بالا

مزايا:

براي شركتهاي حمل و نقل:

 • ضريب بالاي امنيتي
 • پايين بودن هزينه هاي اجرايي و بهره برداري
 • دقت بالا و پاسخگويي بهتر به صاحبان كالا
 • قابليت رديابي تمامي بارنامه ها و ناوگان بكار گرفته شده
 • دسترسي سريع به آمار كاركرد و كرايه دريافتي
 • عدم نياز به تهيه گزارشات دستي ماهانه براي شركتهاي بيمه طرف قرارداد

براي شركتهای بيمه:

 • راه اندازي آسان، كم هزينه و سريع
 • دسترسي آني به بارنامه هاي كليه شركتهاي طرف قرارداد و آخرين وضعيت حق بيمه هاي پرداختي
 • عدم نياز به دريافت گزارشات ماهانه از شركتهاي حمل و نقل و اتلاف وقت در تعيين مغايرتها
 • افزايش سرعت در وصول مطالبات

برای صاحبان كالا:

 • دسترسي آني به وضعيت محموله ها و هزينه هاي پرداختي پس از صدور بارنامه
 • ارائه آمار بر اساس نوع محموله ها و مقصد بار
 • كاهش زمان جهت پيگيري بارنامه ها بمنظور تحويل كالا يا پيگيري خسارات احتمالي