نرم افزار صدور بارنامه بیتا

دانلود نرم افزار معاملات فصلی دارایی:

پیشینه:

  • شركتهاي حمل و نقل سراسر كشور بعد از صدور بارنامه توسط نرم افزار صدور بارنامه بیتا، اقدام به چاپ و تحويل يك نسخه از آن به راننده جهت حمل كالا مي نمايند
  • اطلاعات بارنامه فقط در محل شركت موجود بوده و ساير عناصر ذيربط مانند شركتهاي بيمه، سازمان حمل و نقل، دارايي و صاحبان كالا هيچگونه دسترسي آني به اطلاعات مورد نياز خود ندارند
  • شركتهاي حمل و نقل مستقر در پايانه ها يا ساير نقاط كشور نيز كه داراي تعدد دفاتر مي باشند هيچگونه آمار بروز از حجم كالاهاي ارسالي، مبلغ كل كرايه دريافتي، نحوه توزيع فرستندگان و گيرندگان كالا از دفاتر زير مجموعه خود را ندارند
  • هيچگونه آمار بروزي از كاركرد رانندگان و وسايل نقليه سراسر كشور در طول سال نيز وجود ندارد
  • مغايرت در حق بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بر روي بارنامه و گزارشات ارسالي به شركتهاي بيمه بدليل بروز نبودن اطلاعات

امكانات: